Tidsrejse tilbage til før 1973 eller en rejse til Færøerne?

Mens vi i Danmark i 1973 indførte fri abort, bibeholdte Færøerne den gamle abort lovgivning fra 1956 som kriminaliserede abort, og den lov er i dag stadig gældende på Færøerne.

Af Julie Højstrup Overgaard

Færøerne er en del af kongeriget Danmark, men har et udstrakt folkestyre. Mens det færøske folkestyre ikke kan styre ting som udenrigs- og forsvarspolitik, kan de derimod godt styre deres egen abortlovgivning, og det gør de med hård hånd. Så da Danmark i 1973 fik fri abort, valgte den færøske regering at beholde den gældende abortlovgivning på Færøerne. Så på visse kulturelle adskiller vores færøske naboer sig voldsomt fra os danskere. Ikke alene med at abort er ulovligt, er det også et stort tabu blandt den færøske befolkning, antallet af aborter og ønsker om abort på Færøerne er et mørketal. Meget få er villige til at stå frem med deres historier, men de som kommer frem lyder horrible og inhumane, det er især organisationer som Amnesty, der kæmper for at bringe historierne ud i lyset. Disse historier er uhyre vigtige, da deres publikation fører til, at flere lærer om den problemstilling Færøerne står overfor. Der findes dog visse tilfælde, som gør abort lovligt på Færøerne. Her er der tale om tilfælde som; voldtægt, incest, hvis fostret er til fare for den gravide, hvis fostret er til fare for det selv eller hvis den gravide ses som uegnet til at passebarnet. Disse undtagelser skal dog godkendes af en læge og en gynækolog før, aborten kan foretages. Derfor er dette smuthul i lovgivningen, heller ikke altid en udvej for kvinder. Derfor rejser et ukendt antal færøske kvinder til Danmark for at få foretaget en abort på danske privathospitaler, hvor de skal betale op til 12.000 kr. for en abort. Dette er altså heller ikke en udvej for alle, da det kræver et økonomisk overskud.

 

Det er en skam at danske privathospitaler skal tjene på at foretage aborter, da retten til friabort er en menneskeret. En ret som vi i Danmark åbenbart i dag kan se som et privilegie. Også lande som Polen og USA har taget den frie abort og retten over egen krop fra deres kvindelige statsborgere. Det er altså et internationalt voksende problem i den “frie” vestlige verden, og det er af denne grund, at vi i Danmark især skal støtte op omkring retten til friabort på Færøerne såvel som i resten af verden. For hvis denne voksende onde spiral af kvindehad og frihedsberøvelse ikke stoppes, kan det ende med vi i Danmark også bliver frataget vores ret til fri abort.