Findes der et argument godt nok til frarøve kvinder retten til deres egen krop?

I mange religiøse samfund bliver der tit og ofte argumenteret for om hvorvidt en kvinde skal have lov til at få foretaget en provokeret abort, men er disse argumenter gode nok og rager det overhovedet dem?

Af Matilde Ekelund Ørnsholt

Hvorfor nogle mennesker mener at kvinder ikke skal have retten til at bestemme over deres egne kroppe, vil jeg aldrig forstå. I det kristne samfund hvor man er imod abort, bliver bibelen ofte brugt til at argumentere for hvorfor det er en synd at få foretaget en provokeret abort. Sagen er bare den at der ikke står noget direkte i bibelen om at abort er en synd. Et populært argument er dog at det femte bud lyder således: “Du må ikke slå ihjel!”. Dette argument er dog kun validt hvis man betragter fosteret som et levedygtigt væsen på det tidspunkt aborten foretages, hvilket ifølge sundhed.dk ikke er før 24 uger inde i graviditeten, eller før fosteret har en vægt på over 500 gram. Der står desuden i romerbrevet kapitel 8, at intet kan skille mennesket fra Guds kærlighed, så uanset hvilket valg man tager i så svær en situation, så vil man altid være elsket af Gud. Jeg mener derfor ikke at den religiøse holdning til abort, har nogle argumenter der er stærke nok til at fratage kvinden retten til hendes eget liv og hendes egen krop. 

Skulle en kvinde gå hen og blive uønsket gravid, så skal hun selv have lov til at vælge om hun vil beholde sit barn eller ej. Det er hendes valg, og hendes valg alene. Selv hvis en kvinde der ønsker sig et barn er heldig nok at blive gravid, så kan der stadig være valide grunde til at hun alligevel ville få fortaget en abort. Det kan være at barnet har en sygdom der ville gøre livet rigtig hårdt, ikke bare for barnet men også for forældrene. Hvis man ved at ens barn ikke ville få et optimalt liv og at det ville slide hårdt, både fysisk og mentalt, på ens familie at skulle håndterer de mange udfordringer som barnet ville have, så synes jeg det er en fair beslutning fra kvindens side at abortere barnet. Eller hvis en kvinde der gerne vil være mor bliver gravid gennem en voldtægt, så mener jeg også at det er helt op til kvinden at bestemme om hun ønsker at gennemfører graviditeten. Det bør også overvejes hvad der ville være de bedste vilkår for barnet. Hvordan ville det have det med at være produktet af en voldtægt, og at være en konstant påmindelse for deres mor om hvad hun blev udsat for. 

Ønsker man derimod ikke at blive mor, så mener jeg at man bør være ansvarlig og beskytte sig imod graviditet ved at dyrke sikker sex, og ikke bruge abort som en nødløsning hver gang. Jeg synes at det ville være uansvarligt hvis man dyrkede ubeskyttet sex, med bagtanken om at man bare kan få en abort hvis man skulle blive gravid. For en abort er ikke “bare” noget man lige for gjort. En ting er at det er en meget svær beslutning at tage, men den efterfølgende medicinske eller kirurgiske procedure er både mentalt og fysisk hårdt at gå igennem.